Pred používaním DH (ďalej len "my" alebo "naša") si pozorne prečítajte tieto Podmienky používania (ďalej len "Zmluva"). Táto zmluva stanovuje právne záväzné podmienky používania webovej lokality DH a všetkých súvisiacich služieb.

Prístupom k službe DH alebo jej používaním akýmkoľvek spôsobom, okrem iného vrátane návštevy alebo prehliadania služby Digital Harmony alebo prispievania obsahom alebo inými materiálmi do služby DH, súhlasíte s tým, že sa budete riadiť touto zmluvou.

Duševné vlastníctvo

Digitálna Harmónia a jej pôvodný obsah, vlastnosti a funkcie sú vlastníctvom DH a sú chránené medzinárodnými zákonmi o autorských právach, ochranných známkach, patentoch, obchodnom tajomstve a inými zákonmi o duševnom vlastníctve alebo vlastníckych právach.

Ukončenie zmluvy

Môžeme ukončiť váš prístup k službe Digitálna Harmónia bez udania dôvodu alebo oznámenia, čo môže mať za následok prepadnutie a zničenie všetkých informácií súvisiacich s vaším účtom. Všetky ustanovenia tejto zmluvy, ktoré by svojou povahou mali zostať v platnosti aj po ukončení zmluvy, vrátane, okrem iného, ustanovení o vlastníctve, odmietnutí záruky, odškodnení a obmedzení zodpovednosti.

Odkazy na iné webové stránky

Naša webová lokalita môže obsahovať odkazy na webové lokality tretích strán. Tieto odkazy sa poskytujú výlučne pre vaše pohodlie. Odkazy na tieto webové lokality nevytvárame, nie sme s nimi prepojení ani ich nesponzorujeme. Umiestnenie odkazov v rámci našej webovej lokality nepredstavuje žiadne schválenie, záruku, garanciu alebo odporúčanie takýchto webových lokalít tretích strán. Spoločnosť Digital Harmony nemá kontrolu nad právnymi dokumentmi a postupmi ochrany osobných údajov webových stránok tretích strán. Na takéto webové stránky tretích strán preto pristupujete na vlastné riziko.

Zmeny tejto zmluvy

Vyhradzujeme si právo kedykoľvek zmeniť túto zmluvu. Túto zmluvu by ste mali pravidelne kontrolovať, či nedošlo k jej zmenám. Používaním služby Digitálna Harmónia po zverejnení akýchkoľvek zmien tejto zmluvy súhlasíte s prijatím týchto zmien bez ohľadu na to, či ste si ich prečítali alebo nie.

Kontaktujte nás

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa tejto zmluvy, kontaktujte nás na adrese podpora@digitalnaharmonia.sk.

Pred používaním DH (ďalej len "my" alebo "naša") si pozorne prečítajte tieto Podmienky používania (ďalej len "Zmluva"). Táto zmluva stanovuje právne záväzné podmienky používania webovej lokality DH a všetkých súvisiacich služieb.

Prístupom k službe DH alebo jej používaním akýmkoľvek spôsobom, okrem iného vrátane návštevy alebo prehliadania služby Digital Harmony alebo prispievania obsahom alebo inými materiálmi do služby DH, súhlasíte s tým, že sa budete riadiť touto zmluvou.

Duševné vlastníctvo

Digitálna Harmónia a jej pôvodný obsah, vlastnosti a funkcie sú vlastníctvom DH a sú chránené medzinárodnými zákonmi o autorských právach, ochranných známkach, patentoch, obchodnom tajomstve a inými zákonmi o duševnom vlastníctve alebo vlastníckych právach.

Ukončenie zmluvy

Môžeme ukončiť váš prístup k službe Digitálna Harmónia bez udania dôvodu alebo oznámenia, čo môže mať za následok prepadnutie a zničenie všetkých informácií súvisiacich s vaším účtom. Všetky ustanovenia tejto zmluvy, ktoré by svojou povahou mali zostať v platnosti aj po ukončení zmluvy, vrátane, okrem iného, ustanovení o vlastníctve, odmietnutí záruky, odškodnení a obmedzení zodpovednosti.

Odkazy na iné webové stránky

Naša webová lokalita môže obsahovať odkazy na webové lokality tretích strán. Tieto odkazy sa poskytujú výlučne pre vaše pohodlie. Odkazy na tieto webové lokality nevytvárame, nie sme s nimi prepojení ani ich nesponzorujeme. Umiestnenie odkazov v rámci našej webovej lokality nepredstavuje žiadne schválenie, záruku, garanciu alebo odporúčanie takýchto webových lokalít tretích strán. Spoločnosť Digital Harmony nemá kontrolu nad právnymi dokumentmi a postupmi ochrany osobných údajov webových stránok tretích strán. Na takéto webové stránky tretích strán preto pristupujete na vlastné riziko.

Zmeny tejto zmluvy

Vyhradzujeme si právo kedykoľvek zmeniť túto zmluvu. Túto zmluvu by ste mali pravidelne kontrolovať, či nedošlo k jej zmenám. Používaním služby Digitálna Harmónia po zverejnení akýchkoľvek zmien tejto zmluvy súhlasíte s prijatím týchto zmien bez ohľadu na to, či ste si ich prečítali alebo nie.

Kontaktujte nás

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa tejto zmluvy, kontaktujte nás na adrese podpora@digitalnaharmonia.sk.

Pred používaním DH (ďalej len "my" alebo "naša") si pozorne prečítajte tieto Podmienky používania (ďalej len "Zmluva"). Táto zmluva stanovuje právne záväzné podmienky používania webovej lokality DH a všetkých súvisiacich služieb.

Prístupom k službe DH alebo jej používaním akýmkoľvek spôsobom, okrem iného vrátane návštevy alebo prehliadania služby Digital Harmony alebo prispievania obsahom alebo inými materiálmi do služby DH, súhlasíte s tým, že sa budete riadiť touto zmluvou.

Duševné vlastníctvo

Digitálna Harmónia a jej pôvodný obsah, vlastnosti a funkcie sú vlastníctvom DH a sú chránené medzinárodnými zákonmi o autorských právach, ochranných známkach, patentoch, obchodnom tajomstve a inými zákonmi o duševnom vlastníctve alebo vlastníckych právach.

Ukončenie zmluvy

Môžeme ukončiť váš prístup k službe Digitálna Harmónia bez udania dôvodu alebo oznámenia, čo môže mať za následok prepadnutie a zničenie všetkých informácií súvisiacich s vaším účtom. Všetky ustanovenia tejto zmluvy, ktoré by svojou povahou mali zostať v platnosti aj po ukončení zmluvy, vrátane, okrem iného, ustanovení o vlastníctve, odmietnutí záruky, odškodnení a obmedzení zodpovednosti.

Odkazy na iné webové stránky

Naša webová lokalita môže obsahovať odkazy na webové lokality tretích strán. Tieto odkazy sa poskytujú výlučne pre vaše pohodlie. Odkazy na tieto webové lokality nevytvárame, nie sme s nimi prepojení ani ich nesponzorujeme. Umiestnenie odkazov v rámci našej webovej lokality nepredstavuje žiadne schválenie, záruku, garanciu alebo odporúčanie takýchto webových lokalít tretích strán. Spoločnosť Digital Harmony nemá kontrolu nad právnymi dokumentmi a postupmi ochrany osobných údajov webových stránok tretích strán. Na takéto webové stránky tretích strán preto pristupujete na vlastné riziko.

Zmeny tejto zmluvy

Vyhradzujeme si právo kedykoľvek zmeniť túto zmluvu. Túto zmluvu by ste mali pravidelne kontrolovať, či nedošlo k jej zmenám. Používaním služby Digitálna Harmónia po zverejnení akýchkoľvek zmien tejto zmluvy súhlasíte s prijatím týchto zmien bez ohľadu na to, či ste si ich prečítali alebo nie.

Kontaktujte nás

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa tejto zmluvy, kontaktujte nás na adrese podpora@digitalnaharmonia.sk.

Pred používaním DH (ďalej len "my" alebo "naša") si pozorne prečítajte tieto Podmienky používania (ďalej len "Zmluva"). Táto zmluva stanovuje právne záväzné podmienky používania webovej lokality DH a všetkých súvisiacich služieb.

Prístupom k službe DH alebo jej používaním akýmkoľvek spôsobom, okrem iného vrátane návštevy alebo prehliadania služby Digital Harmony alebo prispievania obsahom alebo inými materiálmi do služby DH, súhlasíte s tým, že sa budete riadiť touto zmluvou.

Duševné vlastníctvo

Digitálna Harmónia a jej pôvodný obsah, vlastnosti a funkcie sú vlastníctvom DH a sú chránené medzinárodnými zákonmi o autorských právach, ochranných známkach, patentoch, obchodnom tajomstve a inými zákonmi o duševnom vlastníctve alebo vlastníckych právach.

Ukončenie zmluvy

Môžeme ukončiť váš prístup k službe Digitálna Harmónia bez udania dôvodu alebo oznámenia, čo môže mať za následok prepadnutie a zničenie všetkých informácií súvisiacich s vaším účtom. Všetky ustanovenia tejto zmluvy, ktoré by svojou povahou mali zostať v platnosti aj po ukončení zmluvy, vrátane, okrem iného, ustanovení o vlastníctve, odmietnutí záruky, odškodnení a obmedzení zodpovednosti.

Odkazy na iné webové stránky

Naša webová lokalita môže obsahovať odkazy na webové lokality tretích strán. Tieto odkazy sa poskytujú výlučne pre vaše pohodlie. Odkazy na tieto webové lokality nevytvárame, nie sme s nimi prepojení ani ich nesponzorujeme. Umiestnenie odkazov v rámci našej webovej lokality nepredstavuje žiadne schválenie, záruku, garanciu alebo odporúčanie takýchto webových lokalít tretích strán. Spoločnosť Digital Harmony nemá kontrolu nad právnymi dokumentmi a postupmi ochrany osobných údajov webových stránok tretích strán. Na takéto webové stránky tretích strán preto pristupujete na vlastné riziko.

Zmeny tejto zmluvy

Vyhradzujeme si právo kedykoľvek zmeniť túto zmluvu. Túto zmluvu by ste mali pravidelne kontrolovať, či nedošlo k jej zmenám. Používaním služby Digitálna Harmónia po zverejnení akýchkoľvek zmien tejto zmluvy súhlasíte s prijatím týchto zmien bez ohľadu na to, či ste si ich prečítali alebo nie.

Kontaktujte nás

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa tejto zmluvy, kontaktujte nás na adrese podpora@digitalnaharmonia.sk.

Pred používaním DH (ďalej len "my" alebo "naša") si pozorne prečítajte tieto Podmienky používania (ďalej len "Zmluva"). Táto zmluva stanovuje právne záväzné podmienky používania webovej lokality DH a všetkých súvisiacich služieb.

Prístupom k službe DH alebo jej používaním akýmkoľvek spôsobom, okrem iného vrátane návštevy alebo prehliadania služby Digital Harmony alebo prispievania obsahom alebo inými materiálmi do služby DH, súhlasíte s tým, že sa budete riadiť touto zmluvou.

Duševné vlastníctvo

Digitálna Harmónia a jej pôvodný obsah, vlastnosti a funkcie sú vlastníctvom DH a sú chránené medzinárodnými zákonmi o autorských právach, ochranných známkach, patentoch, obchodnom tajomstve a inými zákonmi o duševnom vlastníctve alebo vlastníckych právach.

Ukončenie zmluvy

Môžeme ukončiť váš prístup k službe Digitálna Harmónia bez udania dôvodu alebo oznámenia, čo môže mať za následok prepadnutie a zničenie všetkých informácií súvisiacich s vaším účtom. Všetky ustanovenia tejto zmluvy, ktoré by svojou povahou mali zostať v platnosti aj po ukončení zmluvy, vrátane, okrem iného, ustanovení o vlastníctve, odmietnutí záruky, odškodnení a obmedzení zodpovednosti.

Odkazy na iné webové stránky

Naša webová lokalita môže obsahovať odkazy na webové lokality tretích strán. Tieto odkazy sa poskytujú výlučne pre vaše pohodlie. Odkazy na tieto webové lokality nevytvárame, nie sme s nimi prepojení ani ich nesponzorujeme. Umiestnenie odkazov v rámci našej webovej lokality nepredstavuje žiadne schválenie, záruku, garanciu alebo odporúčanie takýchto webových lokalít tretích strán. Spoločnosť Digital Harmony nemá kontrolu nad právnymi dokumentmi a postupmi ochrany osobných údajov webových stránok tretích strán. Na takéto webové stránky tretích strán preto pristupujete na vlastné riziko.

Zmeny tejto zmluvy

Vyhradzujeme si právo kedykoľvek zmeniť túto zmluvu. Túto zmluvu by ste mali pravidelne kontrolovať, či nedošlo k jej zmenám. Používaním služby Digitálna Harmónia po zverejnení akýchkoľvek zmien tejto zmluvy súhlasíte s prijatím týchto zmien bez ohľadu na to, či ste si ich prečítali alebo nie.

Kontaktujte nás

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa tejto zmluvy, kontaktujte nás na adrese podpora@digitalnaharmonia.sk.

Pred používaním DH (ďalej len "my" alebo "naša") si pozorne prečítajte tieto Podmienky používania (ďalej len "Zmluva"). Táto zmluva stanovuje právne záväzné podmienky používania webovej lokality DH a všetkých súvisiacich služieb.

Prístupom k službe DH alebo jej používaním akýmkoľvek spôsobom, okrem iného vrátane návštevy alebo prehliadania služby Digital Harmony alebo prispievania obsahom alebo inými materiálmi do služby DH, súhlasíte s tým, že sa budete riadiť touto zmluvou.

Duševné vlastníctvo

Digitálna Harmónia a jej pôvodný obsah, vlastnosti a funkcie sú vlastníctvom DH a sú chránené medzinárodnými zákonmi o autorských právach, ochranných známkach, patentoch, obchodnom tajomstve a inými zákonmi o duševnom vlastníctve alebo vlastníckych právach.

Ukončenie zmluvy

Môžeme ukončiť váš prístup k službe Digitálna Harmónia bez udania dôvodu alebo oznámenia, čo môže mať za následok prepadnutie a zničenie všetkých informácií súvisiacich s vaším účtom. Všetky ustanovenia tejto zmluvy, ktoré by svojou povahou mali zostať v platnosti aj po ukončení zmluvy, vrátane, okrem iného, ustanovení o vlastníctve, odmietnutí záruky, odškodnení a obmedzení zodpovednosti.

Odkazy na iné webové stránky

Naša webová lokalita môže obsahovať odkazy na webové lokality tretích strán. Tieto odkazy sa poskytujú výlučne pre vaše pohodlie. Odkazy na tieto webové lokality nevytvárame, nie sme s nimi prepojení ani ich nesponzorujeme. Umiestnenie odkazov v rámci našej webovej lokality nepredstavuje žiadne schválenie, záruku, garanciu alebo odporúčanie takýchto webových lokalít tretích strán. Spoločnosť Digital Harmony nemá kontrolu nad právnymi dokumentmi a postupmi ochrany osobných údajov webových stránok tretích strán. Na takéto webové stránky tretích strán preto pristupujete na vlastné riziko.

Zmeny tejto zmluvy

Vyhradzujeme si právo kedykoľvek zmeniť túto zmluvu. Túto zmluvu by ste mali pravidelne kontrolovať, či nedošlo k jej zmenám. Používaním služby Digitálna Harmónia po zverejnení akýchkoľvek zmien tejto zmluvy súhlasíte s prijatím týchto zmien bez ohľadu na to, či ste si ich prečítali alebo nie.

Kontaktujte nás

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa tejto zmluvy, kontaktujte nás na adrese podpora@digitalnaharmonia.sk.

Zabezpečíme, aby
vaša firma zažiarila

Dohodnite si termín a zistite, ako môže perspektívny dizajn pomôcť pozdvihnúť návrhy vašej spoločnosti na vyššiu úroveň.

 • Webový dizajn

 • Branding

 • Dizajn výrobku

 • SEO

 • Digitálny marketing

Zabezpečíme, aby
vaša firma zažiarila

Dohodnite si termín a zistite, ako môže perspektívny dizajn pomôcť pozdvihnúť návrhy vašej spoločnosti na vyššiu úroveň.

 • Webový dizajn

 • Branding

 • Dizajn výrobku

 • SEO

 • Digitálny marketing

Zabezpečíme, aby
vaša firma zažiarila

Dohodnite si termín a zistite, ako môže perspektívny dizajn pomôcť pozdvihnúť návrhy vašej spoločnosti na vyššiu úroveň.

 • Webový dizajn

 • Branding

 • Dizajn výrobku

 • SEO

 • Digitálny marketing

Zabezpečíme, aby
vaša firma zažiarila

Dohodnite si termín a zistite, ako môže perspektívny dizajn pomôcť pozdvihnúť návrhy vašej spoločnosti na vyššiu úroveň.

 • Webový dizajn

 • Branding

 • Dizajn výrobku

 • SEO

 • Digitálny marketing